BIOBAULA Glasrengöringsmedel, 20 st.

För strålande renhet

492 kr 616 kr -20%

(25 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 20 st.

Leverans senast fredag, 26. april om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

Bara 1 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • 3 tabs per förpackning
 • Ger 2-3 flaskor
 • Löses upp snabbt

Artikelnr.: BAU-08001011X, Innehåll: 20 st., EAN: 4270000715501

Beskrivning

Dessa glasrengöringstabs löses snabbt upp i vatten och ger en gnistrande renhet på glas, fönster och spegelytor. Till och med pollen, fingeravtryck och tandkrämstänk avlägsnas på nolltid. Dessutom är rengöringsmedlet biologiskt nedbrytbart. Den idealiska pH-neutrala rengöringsmedlet.

Användning:

 • ta bort taben. Förpackningen är helt återvinningsbar och behöver inte gå till restavfallet.
 • fyll flaskan med ljummet vatten.
 • släpp taben i flaskan.
 • vänta i ca 10 minuter tills tabulaturen har löst sig.
 • spraya ytan som ska rengöras med glasrengöringsmedlet och torka sedan av med en torr trasa.

Obs:

 • Tabsen lämnar inga skadliga rester och kan därför användas i hushåll med djur.
 • Rengöringsmedlet kan användas i upp till ett år om det löses upp i vatten.
Produkttyper: Glasreiniger
Varumärke: BIOBAULA
Konsistens: Tabs
Certifikat: ECOCERT, ECOCERT - Cosmos Organic, Flustix - Produktinhalt ohne Mikroplastik
Tillämpningsområde: Glas
Rengöringseffekt: Mot fett, Gegen Schmutz
Ingredienser
 • ≤5%< 15% Anjoniska ytaktiva ämnen.
 • Sodium Benzoate [1]
 • Natriumbikarbonat
 • Citronsyra
 • Natriumcitrat
 • färgande växtkoncentrat
 1. Konserveringsmedel
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Passande produkter

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för BIOBAULA Glasrengöringsmedel

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder