farfalla Aroma Blend Aura Protection, 5 ml

Ger skydd och klarhet

153 kr 171 kr -11%

(30.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 5 ml

Leverans senast måndag, 29. april om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För doftlampor och diffusorer
 • 100 % naturlig doftblandning
 • Frisk och balanserande

Artikelnr.: XEC-FAR-ambsas, Innehåll: 5 ml, EAN: 7612534019484

Beskrivning

Denna högkvalitativa aromatiska blandning av rena eteriska oljor ger stöd och suveränitet när den späds ut i en diffusor eller doftlampa. Bland ingredienserna finns rökelse, angelikarot, bergamott, neroli och geranium.

Produkttyper: Doftblandningar & eteriska oljor
Doftnoter: Träig, Zitrisch / Zitrusartig
Varumärke: farfalla
Egenskaper: Vegansk
Produktegenskap: Minskar plast, Vegansk
Ingredienser
 • Frankincense
 • Angelica Archangelica
 • Bergamott
 • Neroli
 • Geranium
 • bl.a.
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Aroma Blend Aura Protection

1 kundrecension i alla språk

4,3 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (66%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
1 (33%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

3 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder