farfalla Doftlampsrengöring, 75 ml

Så att din doftlampa blir fin och ren.

98 kr 109 kr -10%

(1.307 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 75 ml

Leverans senast måndag, 29. april om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

Bara 5 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Löser upp upp klibbiga kanter och rester
 • Vegan

Artikelnr.: XEC-FAR-amdulre, Innehåll: 75 ml, EAN: 7612534019798

Beskrivning

Denna speciell lösning rengör klibbiga kanter och avlagringar i doftlampor.

Användning: Häll rengöringen i den tomma skålen, fördela lösningen väl och låt den ligga i 5 minuter. Rengör sedan med en trasa eller ett papper. Bör helst användas en gång i veckan.

Produkttyper: Specialrengöringsmedel
Varumärke: farfalla
Egenskaper: Vegansk
Tillämpningsområde: Keramik
Produktegenskap: Minskar plast, Vegansk
Rengöringseffekt: Gegen Schmutz
Ingredienser (INCI)
 • Alcohol
 • Aqua (Water)
 • Citric Acid
 • Essential Oils
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för farfalla Doftlampsrengöring

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
1 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

1 recension

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder