solara Maskindiskmedel Set

3 produkter för diskmaskinen

145 kr 171 kr -15%

(inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1 Set

Leverans senast måndag, 29. april om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

Bara 3 styck kvar på lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • 1 x diskmedel 500 ml
 • 1 x salt för diskning 1 kg
 • 1 x sköljmedel 250 ml

Artikelnr.: ONA-BOXPSPLEN, Innehåll: 1 Set, EAN: 8033148532708

Beskrivning

Detta set är den optimala trion för ren och skinande disk. Den innehåller:

 • Diskmaskinsalt: avlägsnar kalkavlagringar, ger mjukare vatten och längre livslängd i diskmaskinen
 • Eco-Gel för diskmaskinen: högkoncentrerad, löser sig snabbt och tar bort även envis smuts
 • Ekologiskt sköljmedel: för att undvika kalkfläckar på disken

Egenskaper:

 • Fri från syntetiska dofter och färgämnen
 • Hög kvalitet
 • Omfattar inga färgämnen, fosfater eller råvaror av animaliskt ursprung
 • Med ytaktiva ämnen av vegetabiliskt ursprung

Användning | Dosering:

 • Salt för diskmedel:Häll det i en lämplig saltbehållare
 • Eco-Gel för diskmaskin: tillsätt 20 ml - 25 ml per diskcykel (beroende på smuts) i diskmaskinens fack
 • Sköljmedel: Fyll på i sköljmedelsbehållaren
Varumärke: solara
Certifikat: ICEA, Vegan OK
Ingredienser (INCI)

Diskmedelsalt

 • Sodium Chloride

Diskmedelgel

 • Aqua (Water)
 • Kaliumcitrat
 • Sodium Metasilicate
 • Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphonate
 • Tetrasodium Glutamate Diacetate
 • Xantangummi
 • Canolamidopropylbetain [1]
 • Caprylyl- och kaprylglukosid
 • Lauryl Glucoside
 1. från naturliga oljor

Sköljhjälpmedel

 • Aqua (Water)
 • Citronsyra
 • Caprylyl- och kaprylglukosid
 • Alcohol
 • Tetrasodium Glutamate Diacetate
Säkerhets- och varningsanvisningar

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för solara Maskindiskmedel Set

4 kundrecensioner i alla språk

3,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (40%)
4 stjärnor
1 (20%)
3 stjärnor
1 (20%)
2 stjärnor
1 (20%)
1 Stjärnor
0 (0%)

5 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 4 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder