Washo Fresh Breeze Tvättremsor, 60 st.

Ultralätt och behändig

Ny!

240 kr

(4 kr / st., inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 60 st.

Leverans måndag, 01. juli

I lager från 26. juni

Varför tar det längre tid?

Varför tar det längre tid? Den här produkten finns för närvarande inte i lager, men kommer snart. Du kan beställa direkt - varan skickas till dig så snart den finns i lager. Stäng meddelandet

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För färgad, vit & mörk tvätt
 • Lämplig för alla textilier
 • 15 °C - 90 °C

Artikelnr.: WAS-WA05, Innehåll: 60 st., EAN: 7427129298010

Beskrivning

De torrpressade Fresh Breeze tvättremsorna är särskilt lätta och enkla att använda. De praktiska remsorna innehåller högkoncentrerade tvättämnen och löses upp helt under tvättprocessen. Deras fräscha, subtila doft påminner om en äng med blommor i morgondaggen.

Egenskaper:

 • Lätt och platsbesparande
 • Biologiskt nedbrytbar
 • Skonsam mot huden
 • Fri från onödiga tillsatser
 • Fri från mikroplaster och palmolja
 • Återvinningsbar kartongförpackning
 • Vegansk

Användning & dosering:

 • För vit, färgad och svart tvätt
 • Lämplig för alla textilier (inklusive ull och silke)
 • Lämplig för tvättemperaturer mellan 15 och 90 °C
 • Förbehandla envisa fläckar
Vattenhårdhet Lätt smuts Stark smuts Handtvätt
Mjuk 1 remsa 1 1/2 remsor 1/2 remsa
Medium/hård 1 1/2 remsor 2 remsor 1/2 remsa
Textilier: Flerfärgad tvätt, För mörk tvätt, Handtvätt, Weiße Wäsche
Produkttyper: Tvättremsor
Doftnoter: Blumig, Frisch
Varumärke: Washo
Egenskaper: Palmoljafri, Biologiskt nedbrytbar
Produktegenskap: Biologiskt nedbrytbar, Hudvänlig, Fri från mikroplaster, Hållbar, Ekologiskt, Fri från palmolja, Återvinningsbar, Miljövänlig
Tvätttemperatur: 15°C, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 90°C
Sammansättning
 • > 30 % Anjoniska ytaktiva ämnen.
 • 15 - < 30 % nonjoniska ytaktiva ämnen
 • Doftämnen
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Washo Fresh Breeze Tvättremsor

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder