Austria Bio Garanti Certifikat

Austria Bio Garantie: 43 produkter

Filter

Alla priser inkl. moms.

Rengöringsmedel som ingår i detta certifikat omfattas av särskilt strikta riktlinjer. Austria Bio Garantie-märket tilldelas endast gårdar som odlar ekologiskt och inte använder bekämpningsmedel, dvs. som lever upp till principerna om ekologisk och social hållbarhet och djurskydd.