Flustix-sigillet - produktinnehåll utan mikroplaster

Hushållsprodukter garanterat fria från skadliga mikroplaster

Flustix - Produktinnehåll utan Mikroplaster: 8 produkter

Filter

Alla priser inkl. moms.

Detta sigill från Flustix certifierar i första hand produkter med flytande innehåll som är helt fria från mikroplaster. Baserat på ECHA:s enda internationellt respekterade och följda definition av mikroplaster (inkl. ISO/TR 21960:2020 Plastics - Environmental aspects - State of knowledge and methodologies testar och certifierar Flustix i samarbete med sina ackrediterade partner. Definitionen av mikroplast avser fasta, vattenolösliga plastpartiklar med en storlek på mindre än 5 mm, baserat på plastpartiklarnas längsta dimension eller diameter. För Flustix omfattar detta även så kallade bioplaster eller bioplaster som framställs av förnybara resurser. På grundval av ECHA:s definition beaktas dock inte flytande och vattenlösliga plaster, eftersom dessa knappast kan påvisas analytiskt i fråga om kvalitet eller inte alls i fråga om kvantitet enligt den nuvarande analystekniken, och därför kan man ännu inte garantera ett rättsligt säkert påstående. Så snart forskningen på detta område har utvecklats ytterligare kommer Flustix också att inkludera dessa material i sina certifieringsprogram.