Global standard för ekologiska textilier

GOTS: 2 produkter

Filter

Alla priser inkl. moms.

Den globala standarden för ekologiska textilier (Global Organic Textile Standard, GOTS) utvecklades av världsledande standardiseringsorgan för att fastställa globalt erkända krav för ekologiska textilier. GOTS-certifierade produkter garanterar konsumenterna:en trovärdig försäkran inifrån samt att sociala kriterier följs - från skörd av råvaror till miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning och till själva märkningen.